ثبت صندوق مکانیزه فروشگاهی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه ها و مشمولین طرح صندوق مکانیزه فروشگاهی

خدمات شرکت ونداد مرتبط با صندوق مکانیزه فروشگاهی به شرح زیر می باشد:

  1. فروش نرم افزار حسابداری صندوق مکانیزه فروشگاهی و ارائه سریال نرم افزار
  2. ثبت صندوق مکانیزه فروشگاهی و اخذ شناسه نرم افزار از وب سایت سازمان امور مالیاتی
  3. فروش سخت افزار صندوق مکانیزه فروشگاهی و ارائه سریال سخت افزار
  4. ثبت سخت افزار و اخذ شناسه سخت افزار از وب سایت سازمان امور مالیاتی
  5. مشاوره در زمینه فروش و نحوه استفاده از صندوق مکانیزه فروشگاهی
  6. انجام تمامی خدمات مالیاتی شامل اطلاعات صندوق مکانیزه، تهیه گزارشات ارزش افزوده و معاملات فصلی و اظهار نامه عملکرد مؤدیان به همراه حسابرسی کامل از محل کسب
  7. پیش ثبت نام کد اقتصادی

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید :

۷۷۷۳۷۸۳۱(۰۲۱)-۷۷۷۳۷۸۲۶(۰۲۱)-۷۷۷۳۸۱۳۸(۰۲۱)-۷۷۷۳۸۱۴۲(۰۲۱)